Ubezpieczenie NNW

Finanse i biznes

Wypadki chodzą po ludziach, ale czasem ludzie nie chodzą po wypadkach – to smutne powiedzenie przypomina o tym, jak tragiczne potrafią być czasem skutki niespodziewanych wydarzeń losowych, które zaistniały czasem z naszej winy, a czasem na skutek czynników zewnętrznych. O ile nie można do końca zapobiec ich wystąpieniu, można postarać się by ich skutki były jak najmniej uciążliwe i odczuwalne. Jednym ze sposobów jest wykupienie ubezpieczenia NNW – od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i objęcie nim siebie i całej rodziny.

Przed czym zabezpiecza NNW?

NNW to ubezpieczenie dobrowolne, które może pokryć koszty szkód i wypadków powstałych:
– podczas ruchu pojazdów na drogach, ale także wsiadania i wysiadania z nich, przebywania w nich w trakcie postoju, załadunku lub rozładunku – dotyczy to zarówno kierowcy jak i wszystkich pasażerów;
– na skutek załamania stanu zdrowia, tzn. udarów i zawałów, wypadków doznanych podczas uprawiania sportu, odniesienia trwałych uszczerbków na zdrowiu takich jak inwalidztwo częściowe lub całkowite oraz pobytów w szpitalach.

Odszkodowanie z tytułu posiadania ubezpieczenia NNW można otrzymać także w przypadku wystąpienia innych wydarzeń, takich jak:
– konieczność nabycia protez,
– przeszkolenie zawodowe inwalidów
– pobyt w szpitalu za granicą,
– niezdolność do nauki,
– wydatki na transport zwłok i zakład pogrzebowy w razie śmierci ubezpieczonego.

Świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego

Jeśli osoba podlegająca ubezpieczeniu NNW poniesie śmierć, świadczenie zostanie wypłacone bliskim wskazanym przez tę osobę. W takim wypadku firma ubezpieczeniowa przekaże upoważnionym osobom zgromadzone przez ubezpieczonego środki i kondolencje. Trudno mówić o tym, by było to pocieszające przy tak tragicznym zdarzeniu, jednak biorąc pod uwagę koszty, jakie ponosi się w związku z pogrzebem: opłaty za cmentarz, opłata, jaką pobiera parafia za przeprowadzenie pochówku, koszt pomnika – warto mieć w takiej sytuacji wsparcie finansowe, zwłaszcza jeśli ubezpieczony był jedynym żywicielem rodziny.

Dla kogo ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenia NNW występują w wersjach grupowej i indywidualnej. Grupowo można objąć nim młodzież szkolną, pracowników firm, a także kierowców i pasażerów pojazdów. Indywidualnie wykupić je może każdy chętny, który odczuje taką potrzebę. W szczególności polecane jest to osobom, które w większym niż inni stopniu narażeni są na wypadki i uszczerbki na zdrowiu (np. osoby starsze lub wyjątkowo aktywne fizyczne).

Warto jednak pamiętać o tym, że ubezpieczyciel nie w każdym przypadku uzna, że odszkodowanie nam się należy. Jeśli poniesione straty i szkody wystąpią w wyniku: spożycia środków odurzających (alkoholu, narkotyków), prowadzenia pojazdów przez osoby nieposiadające do tego uprawnień, czy prób dokonania przestępstwa, nasze roszczenia nie zostaną uznane. Jeśli jednak uprawiamy sport wyczynowy lub taki, który należy do grupy sportów ekstremalnych, możemy wykupić specjalne ubezpieczenie NNW, które jednak będzie posiadało nieco inne warunki umowy.

Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW?

Z pewnością na jego korzyść przemawiają niskie składki, oraz fakt, że obowiązuje ono nie tylko na terenie kraju, ale i poza jego granicami. Odszkodowanie jest wypłacane nawet w przypadku gdy dostaniemy również świadczenie z innej polisy, np. OC. Możemy także wykupić kilka różnych ubezpieczeń NNW w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i z wszystkich otrzymać należące się nam świadczenia za jedno wydarzenie.

Koszt ubezpieczenia NNW

Koszt takiego ubezpieczenia zależy od sumy, na jaką jesteśmy ubezpieczeni, co przekłada się również na wysokość składki. Im jest wyższa, tym wyższe odszkodowanie otrzymamy. Nieznaczne nawet podniesienie wysokości składki może przynieść spore różnice na naszą korzyść w wysokości późniejszego odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyróżniają trzy grupy ryzyka osób, które obejmowane są ubezpieczeniem NNW. Zakwalifikowanie do którejś z nich również będzie miało znaczenie dla wysokości składki. Grupy te to dzieci i młodzież, osoby dorosłe niewykonujące pracy lub pracujące w biurze, oraz osoby z grupy podwyższonego ryzyka, czyli pracujące fizycznie, wykonujące zawody takie jak górnik, kaskader, albo uprawiające niebezpieczne sporty.

 

Finanse i biznes
Kredyty i ich rodzaje – wszystko co musisz wiedzieć

Niejednokrotnie w życiu zdarzają się sytuacje, w których potrzebujemy nagłego zastrzyku gotówki. To może być niespodziewany, spory wydatek, chęć zainwestowania w coś, co później przyniesie nam korzyści, zakup samochodu lub mieszkania albo uruchomienie działalności gospodarczej. Osoba o przeciętnych dochodach często nie jest w stanie poradzić sobie z takim wydatkiem samodzielnie. …

Finanse i biznes
Jak poprawić swoją średnią sytuację finansową?

Pieniądze stanowią ważny element naszego codziennego życia. Każdego dnia korzystamy z pieniędzy do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Wszelkie nadwyżki i oszczędności, można inwestować w dodatkowe przyjemności oraz rozrywki, takie jak na przykład egzotyczne wakacje lub nowe gadżety elektroniczne. Dodatkowa praca, dodatkowe pieniądze Większość osób, które posiada stałą pracę, może liczyć …

Finanse i biznes
Pożyczka i kredyt to nie to samo! Sprawdź, czym się różnią

Pojęcie pożyczki jest często używane zamiennie z pojęciem kredytu. Tymczasem według prawa są to dwa zupełnie różne produkty finansowe. Warto więc poznać ich dokładne znaczenie i warunki, zanim zdecydujemy się na któryś z nich. Pożyczka – najważniejsze cechy Podstawowym elementem, który odróżnia pożyczkę od kredytu jest to, że tą pierwszą …